Välkommen till Kville fiberförening

Tillsammans har vi byggt vårt eget fibernät

  • Senaste nyheterna

På grund av att läget i omvärlden är som det är så har vi i haft en del funderingar inför årsmötet.

Årsmötet måste enligt lag genomföras senast 6 månader efter årsbokslutet, i vårt fall senast den 30:e juni. Bolagsverket ger i dagsläget ingen dispens.

Genomförs inte årsmötet så har vi ingen kassör och ingen ordförande efter den 30:e juni.

Vi har därför valt att, trots allt, genomföra årsmötet som planerat den 6:e april kl 18:00 i Kville Bygdegård.

Vi vill dock att ni som avser att närvara på årsmötet meddelar detta i förväg så att vi kan anpassa lokalen på lämpligt sätt. Mejla i så fall till:  info@kvillefiber.se

Se ytterligare information i det mejl som har skickats ut.

Tyvärr har det blivit ett litet fel i Valberedningens förslag: Omval revisrorer skall vara Lars Jansson, inte Johansson som det står i dokumentet.

//Styrelsen

Nu är alla medlemmar inkopplade på Telia/Zitius.

Det har varit en hel del problem under arbetets gång som har löst sig tack vare Anders Larssons engagemang och stora arbetsinsats.

Om ni fortrarande har problem med den fasta telefonen så kontakta Anders på tel nr 0703 276062

Hör även av er om ni har problem med TVn.

MVH//Styrelsen

Våra samarbetspartners