Välkommen till Kville fiberförening

Tillsammans har vi byggt vårt eget fibernät

  • Senaste nyheterna

En del medlemmar upplever att det trådlösa wifi-nätet är dåligt.

I så fall skall ni felanmäla till Telia så kan dom i de flesta fall uppdatera routern så att det trådlösa nätet blir bättre.

Felanmälan görs på Telias hemsida:
https://www.telia.se/privat/support/fast-bredband
eller på telefon 020-202070

Hastigheten på bredbandet kan ibland upplevas lägre än vad som är utlovat.
Pröva då med att starta om utrustningen, detta är speciellt viktigt efter ett eventuellt avbrott.


Ta vara på er i dessa tider, det kommer att bli bättre framöver!

ÅRSMÖTET
Vi hade årsmötet med några få medlemmar närvarande.
Det blev, som föreslaget, omval på ordförande och två styrelsemedlemmar.
Även revisorer och valberedning blev omvalda.
Beslut togs att fakturera tjänsterna två gånger per år enligt styrelsens förslag.
Protokollet kommer att sändas ut när det är justerat.

FAKTUROR FRÅN NETATONCE
Många av er har nog fått faktura från NaO.
Kolla i så fall så att ni inte har blivit debiterade för avgifter efter den 30:e mars.
Kontakta i så fall NaO så krediterar dom de felaktiga beloppen på fakturan.

FAKTURA FRÅN TELIA
Om ni får faktura från Telia på fast avgift för telefonen så är det fel.
Den fasta avgiften ingår i kostnaden för gruppavtalet, ni skall bara betala samtalskostnad.
Kontakta Telia om ni har fått felaktig faktura.

BLUFF-SMS
Det förekommer bluff-SMS som ser ut som om det kommer från Telia och påstår att man har fakturor som inte är betalda.
På ”Mitt Telia” kan ni ha koll på de fakturor som Telia skickar ut.


Våra samarbetspartners