Välkommen till Kville fiberförening

Tillsammans har vi byggt vårt eget fibernät

  • Senaste nyheterna

Information inför årsmötet

Årsmötet hålls den 10:e April kl 18:00 i Kville Bygdegård. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 8:e Mars. Vi återkommer med kallelse i god tid.

Kville fiber har fått utmärkelsen ”Tanum tackar”

Utbyggnaden av bredband i Tanums kommun har till stor del skett genom insatser av fiberföreningar. Arbetet i fiberföreningarna har skett genom stora ideella insatser.

Våra samarbetspartners