Välkommen till Kville fiberförening

Tillsammans har vi byggt vårt eget fibernät

  • Senaste nyheterna

Årsmötet kommer att genomföras med poströstning på samma sätt som föra året
Kallelse till årsmötet med underlag för poströstningen har mejlats ut den 20:e mars.

Har du inte fått mejlet så kolla först i skräpposten och hör sedan av dig till
info@kvillefiber.se
Det kan ju vara så att du har bytt mejladress och inte meddelat föreningen.

Styrelsen

Årsmötet blir den 7:e April

Kallelse med ytterligare information och sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut cirka tre veckor innan mötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e Mars.

Våra samarbetspartners