Vi startar inom kort blåsningen av fiber vid Allestorp, Branneby, Bodeland, Humlekärr och Fåglekärr. Till er som är berörda av dessa områden- har ni ännu inte grävt ner fiberslangen fram till husväggen, gör detta inom kort. Det är viktigt att vi kan blåsa alla fastigheter samtidigt-så det inte uppstår extra kostnader för alla medlemmar i vår förening.

Här är det uppdaterade avtalet gällande tjänsterna hos Net at Once.

Tjänsterna hos NaO 30 maj

 

När  blåsningen  startades uppdagades en del problem. Vår leverantör av fiber och blåsning, dvs metoden att föra fram fibern genom plaströret som är nedgrävt, fick problem på en del sträckor. Blåsningen görs genom att fibern och slangen utsätts för lufttryck där fibern ”skjuts igenom” slangen. Om slangen inte ligger perfekt i sin grav kan det uppstå tröghet och i värsta fall går det inte att genomföra blåsningen. Detta inträffade på en del sträckor med följd att slangen fick friläggas och fibern blåsas vidare från stoppet.

Styrelsen inledde då en diskussion med leverantörerna av gräv- och blåstjänsterna (Trestads Gräv & Traktorcentral = TGT samt Eltel) för att utreda orsakerna till de sk blåsstoppen. Detta var strax före påsk. En viss oenighet rådde om vem som gjort fel/rätt. Vi bedömde dock att vi skulle kunna driftsätta den nod som grävdes i höstas och där fibern är genomblåst utan problem, som tidigare meddelats 20 juni.

På skärtorsdagen plöjde en lantbrukare upp en slang med iblåst fiber. Styrelsen beslutade att omedelbart stoppa vidare slangförläggning och beordrade provgrävning av de närliggande områdena för att säkerställa avtalat förläggningsdjup. Resultatet av denna provgrävning visade inga nya problem. Styrelsen träffades flera gånger i påsktiderna och vi beslutade att inte gräva mer och att säkerställa redan nedlagd slang genom att låta Eltel blåsa all nedlagd slang innan vi utförde ytterligare grävning.

Lördagen 3 maj (på kvällen efter informationsmötet på Bygdegården) plöjdes ännu en slang med iblåst fiber upp. Styrelsen tillsammans med TGT inspekterade platsen och på ett extra styrelsemöte den 6 maj bestämdes att varken gräva eller blåsa något mer innan vi säkerställer hela vårt förlagda nät.

Föreningen har ett tydligt avtal med TGT som anger deras ansvar för utfört arbete samt garantier för den närmaste framtiden, 10 år. Styrelsen har upprättat en åtgärdsplan som beskriver hur vi kommer vidare med provgrävning och åtgärder i de fall vi hittar brister i förläggningen. Den 9 maj träffade styrelsen TGT och vi kommer överens om åtgärdsplanen där TGT bekräftar att de tar fulla kostnadsansvaret för arbetet med provgrävning och ev omläggning av nätet. Föreningen kommer att övervaka samt dokumentera provgrävningen.

På grund av beskriven utveckling har styrelsen också tvingats ta beslut om att skjuta upp driftsättningen av den första delen av nätet. Ett första avstämningsmöte med TGT hålls om två veckor (23 maj) och vi planerar slutdatum för provgrävning och ev omläggning till 20 juni. Nytt beslut om driftsättning kommer därefter att tas. Vi förstår om berörda medlemmar är besvikna över att utlovat driftsdatum inte kan hållas men vi hoppas att ni tycker att styrelsens beslut är riktigt utifrån de stora värden och det stora ansvar för hela projektet som vi har att svara för.

Styrelsen menar att vi hela tiden har haft  konstruktiva samtal med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral och att de har vårt fortsatta förtroende för det fortsatta arbetet med att färdigställa ett bra fibernät för alla våra medlemmar i Kville Fiber ekonomisk förening.

Efter vårt möte den 9 maj hade jag ett bra eftersnack med entreprenören och en av hans maskinister. De tar detta på största allvar och analyserar givetvis vad som hänt. Det är inte första fiberföreningen de jobbar i. Tidigare och även nu fiberlägger de områden i Dalsland med gott resultat. De har även godkänd EBR utbildning.

Jag uppmanar våra medlemmar och även andra som läser vår hemsida att inte sprida oriktiga uppgifter i bygden. Detta skadar alla inte minst vår entreprenör med anställda och deras familjer. Även vi i styrelsen och våra familjer får ett tungt lass att bära.

Men jag vill också tacka väldigt många av våra medlemmar som hör av sig och stöttar oss i vårt arbete. Ni skall veta att det värmer hjärtat.

 

Vi vill också informera om att föreningens likvid är god och att budgeten är i balans, det är dock möjligt att det florerar uppgifter som säger det motsatta. Vi behöver ändå påminna om att vi inte fått in tjänsteavtal från alla som vi sände ut till, ca 50 st saknas. Det är viktigt för vår fortsatta planering och beställning av driftsättning hos NetatOnce att vi får in dessa. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet snarast.

Det är bara de som har fått sin fiber till huset nu och tillhör nodhuset på Vidingen som är på gång med driftsättning. De som är berörda har fått tjänsteavtalen utsända till sig.

Vi saknar även medlemsavgiften för 2014 från många.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson

Styrelsen Kville Fiber ekonomisk förening har i dag den 9 maj haft ett mycket positivt och konstruktivt möte med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral.

Vi har upprättat en åtgärdsplan som TGT skall jobba efter. TGT tar fulla kostnadsansvaret för åtgärder och följdkostnader för fel och brister som konstaterats.

TGT har fulla ansvaret för fel och brister om det uppstår under garantitiden som är 10 år.

Vi i styrelsen gick stärkta från mötet och ser positivt på vår fortsatta fiberutbyggnad.

Styrelsen/ Ingalill Johansson

 

Information om Tjänsteavtal och Medlemsavgift

Som vi informerat om tidigare kommer vi inte att kunna driftsätta i början av sommaren. Vi återkommer med information så fort vi har någon ny datum som vi jobbar mot.

Men för att vi skall kunna driftsätta måste vi få in fler tjänsteavtal. Vi saknar ca 50 st från de som sändes ut. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet. Vi måste ha dem 6 veckor innan driftsättningen, så arbetet för oss underlättar ju förr vi får dem.

Vi saknar även medlemsavgiften för år 2014 från många. Ni som känner er berörda-betala vänligen avgiften omgående.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson

Vi stoppade all grävning den 17 april.

Vi har upptäckt vissa brister i det arbete som utförts av Trestads Gräv-  & Traktorcentral  (TGT). 

TGT tar det fulla ansvaret för bristerna samt alla kostnader för att åtgärda felen.  TGT ´s ansvar sträcker sig över 10 år.

Tjänsteavtal som är tecknade, kommer inte att sändas till Net at Once förrän det är dags för driftsättning.

Säg inte upp era gamla avtal ni har idag (t ex Telia) förrän vi meddelar er om detta.

Styrelsen arbetar vidare för att allt skall lösa sig på ett bra sätt.

Styrelsen Kville Fiber/ Ingalill Johansson

Vi planerar för driftsättning av nätet i 3 omgångar. De 150 första anslutningarna börjar närma sig driftsättning och de har fått ett tjänsteavtal utsänt. Det är dags för dessa att bestämma sig för vilket av föreningens kollektiva tjänsteutbud man vill utnyttja.

 

Dessutom måste alla som vill utnyttja telefonitjänsten registrera sig på Net at Once (NaO) portal. Detta för att de skall kunna koppla det gamla telefonnumret till fibertjänsten (om man inte vill ha ett nytt telefonnummer) och också kunna skicka räkningen på samtalsavgiften. Det kostar inget att bara ha telefonen men samtalen dibiteras enligt NaOs prislista.

 

De vanligaste frågorna vi fått:

Varför binda upp sig på 5 år?

Föreningen har tecknat ett förmånligt avtal på 5 år med NaO.

NaO och Sappa bekostar mediaomvandlaren/routern, aktiv utrustning i nodhusen och 1 TV box. För att de skall kunna göra detta måste vi acceptera 5 års bindningstid. Eftersom föreningen är bunden på denna tid måste vi medlemmar också ställa upp på samma tidsperiod. Det är tack vare den 5-åriga avtalstiden som kostnaden för tjänsterna är nästan hälften av vad motsvarande tjänster kostar med kortare bindningstid.

Vad händer om jag säljer fastigheten eller flyttar från lägenheten?

I första hand ber du din efterträdare till huset eller lägenheten bli medlem i föreningen och överta ditt abonnemang. Går inte detta finns det en möjlighet att köpa sig fri.

Det kostar 2500 kr.

Varför NaO – kan jag inte välja någon annan operatör?

Vårt nät är öppet och det är fritt att teckna avtal med annan operatör. Viktigt att ni kontrollerar först att de kan och vill leverera i vårt nät och till vilken kostnad.

Finns det fler föreningar som valt NaO?

I dagsläget är det 5 föreningar i Tanum som valt NaO. De kommer säkerligen att anstränga sig för att vi skall bli nöjda och det skall fungera bra.

Jag vill vänta med att teckna tjänsteavtal?

Det går bra att avvakta och aktivera sig senare men då måste vi ta ut en avgift på 2500 kr. Detta för att täcka de kostnader som detta medför. Detta gäller först när hela föreningens nät är driftsatt.

Vilket paket skall jag välja?

Det räcker att du väljer alternativ 1 Internet och Telefoni för en kostnad av 237 kr/ mån. Har du bara valt detta från början så finns möjligheten att välja till ett av paketen med TV senare.

Om jag vill byta TVpaket?

Det kollektiva Tv-paketet som du valt går inte att ändra under bindningstiden. Om du önskar fler Tv- kanaler tar man dessa via Sappa-TV. Då är det Sappas priser som gäller och dessa faktureras direkt från Sappa.

Hur gör jag för att köra datorn trådlöst?

Mediaomvandlaren har inbyggd Wi-Fi för datorer och surfplattor.

Vad gäller för TV-boxen?

Tv-boxen kopplas normalt med en nätverkskabel till Mediaomvandlaren. Om du vill köra TV-boxen trådlöst köper man till en Wi-Fi brygga.

Om jag inte vill ha Wi-Fi i mitt hus?

Detta stänger du av i Mediaomvandlaren  inställningar, kopplar din dator med nätverkskabel och för att vara extra säker skruva av antennerna på Mediaomvandlaren.