Bilder på lite olika montage.

För att undvika skyddslangen på väggen kapar ni denne vid marken strax före husväggen.

montage 1

Eltel sätter ett kabelskydd över fiberslangen när de monterar boxen.

montage2

Markera tydligt på väggen var ni vill ha boxen.

montage3

Har ni frågor angående boxarna kontakta Anders Larsson  070-327 60 62.

Här finner ni instruktioner för eget arbete på era fastigheter. OBS! Det är viktigt att även ni som INTE vill ha några tjänster nu GÖR FÄRDIGT på era tomter. MARKERA PÅ VÄGGEN var ni vill ha boxen så att fibern blir blåst fram till er.

Styrelsen/ Ingalill

Instruktion för eget arbete med anslutningen av fibernätet till medlemsfastighet

Idag kör vi igång i Kville. Vi börjar uppe vid Hajums och går ner mot Scanrotor huset. Sedan fortsätter vi att jobba oss bort mot Prästgården mm. Hoppas att några av er är hemma och kan delta lite.

Det är bara att gå ut och fråga Fredrik och Kalle om det är något de behöver hjälp med. Kanske är det något staket som skall flyttas, eller något annat som måste plockas bort. Minst lika viktigt är det att återställa efteråt.

Vi passerar tomter som inte är anslutna där måste vi hjälpas åt att återställa om så behövs.

Det är Rolf som är ansvarig för området så kontakta gärna honom om ni har några frågor.

Om vi hjälps åt kommer det att gå smidigt och bra. Dessutom är det ett lämpligt tillfälle att få tala med grannen.

Styrelsen Kville Fiber / Ingalill

För att undvika eventuella problem och missförstånd är det viktigt att ni som är markägare är med och har koll på era marker. Då behöver det inte uppstå situationer i efterhand som ni blir missnöjda med.

Grävmaskinisten måste få ordentlig information om var han får gå fram, gömma eventuella stenar och dylikt. Det är inte självklart att han tänker som ni gör.

Tänk även på att när ni markerar med käppar var ledningen skall läggas på er mark att ni inte målar dessa käppar i rött eller orange.

Detta är färgerna som el och tele använder. Det blir fullständigt omöjligt för den som gräver att hålla isär.

Har ni inte möjlighet att personligen vara med och informera kanske ni kan be en granne som är känd i området.

Om vi alla hjälps åt blir det inte så betungade. Själv tycker jag det är  trevligt att komma ut och se nya marker och träffa er medlemmar.

Sommarhälsningar

Ingalill Johansson