Innan du går vidare med din felanmälan är det viktigt att först göra följande:

Vid fel på internet:

Dra ur kontakten till routern. Starta om routern. Hjälper inte detta-

RING NetatOnce 0771-404400 /om det gäller internet.

Vid fel på TV-boxen:

Dra ur kontakten till TV-boxen. Starta om. Hjälper inte detta-

RING Sappa 0774-444744 /om det gäller TV-boxen.

Har ni övriga frågor-kontakta Anders Sävervall 070-5832772

eller Ingalill Johansson 070-5760337.

 

 Nu börjar grävningen gå mot sitt slut. Båda maskinerna från TGT har nu lämnat oss. En maskin kommer tillbaks och gör omförläggningar där så behövs. Tiden för det styrs av vädret och markägarnas önskemål.

Några kortare sträckor kvar i Kville samhälle som görs av lokala maskinister med en mindre maskin.

Bräcke Fritidsby kommer också färdigställas på samma sätt.

Eltels tekniker blåser fiber i resterande områden som är kvar.

Viktigt att ni som nu fått slangen fram till er tomt nyligen så snabbt som möjligt gräver ner den fram till husväggen. Vecka 48 sätter Eltel full fart i vårt område igen.

När fibern är färdigblåst kommer Eltels tekniker att montera boxarna och svetsa fibern i dessa.  OBS markera tydligt var ni vill ha boxen. I vilken ordning de kommer till fastigheterna lägger Eltel upp själva.

Ni kan vara lugna- alla blir driftsatta på samma gång.

Preliminärt datum för nästa driftsättning är den 18 februari år 2015.

Vi återkommer efter jul och fastställer datumet då. Säg inte upp de abonnemang ni har idag för tidigt. Bäst om ni låter det vara kvar tills nätet är driftsatt för att inte riskera bli utan uppkoppling.

Eltel och Nat at Once hade ett gott samarbete vid första driftsättningen och vi förväntar oss att det skall gå lika bra denna gång. Några små fel hade vi i första omgången men helt inom gränsen för vad som är normalt.

För att ni skall kunna få någon tjänst i fibern måste ett tjänsteavtal lämnas in.

Jag saknar fortfarande svar från några. Även de som vill ha fibern vilande eller väljer annan leverantör måste höra av sig.

Kville Fiber / Ingalill

Idag blev jag färdig med mitt uppdrag för Kville Fiber. Det har varit trevligt att vara grävmaskinist hos er. Jag har haft ett gott samarbete med föreningens medarbetare och även alla markägare. Tack för mig / Johnny Magnusson

Nätet är driftsatt igen. Det var en underleverantör till NaO som hade problem med sin utrustning men lyckades åtgärda problemet vid midnatt. Detta är tyvärr sådant som händer alla leverantörer ibland.

Just nu råder det en omfattande driftstörning hos NetatOnce som även berör Kville Fiber. Vi vet inte i skrivande stund när felet kommer vara avhjälpt.