2015 GÅR MOT SITT SLUT.

Vi är nu 397 medlemmar.

Nodhuset vid Gullov driftsattes 23 mars och därmed så kan alla som önskar få tjänster idag.

Vi har inte varit helt förskonade för avbrott. Två avgrävningar har skett där tåliga medlemmar fått vänta.

Hela nätet har legat nere vid några tillfällen. Tre av gångerna har det berott på problem med ledningen som matar vårt fibernät.

Senast fredagskvällen 18 dec var vi utan uppkoppling som berodde på ett stort problem i Göteborg som påverkade länken till hela Tanum.

Andra gånger har stoppen berott på problem i vårt nodhus, vilket är åtgärdat nu.

Av detta har vi väl alla lärt oss att även fiberuppkoppling inte är helt fritt från bekymmer när till och med en liten mus släcker nätet för oss alla.

Styrelsen har under året jobbat med slutbesiktningar, kontroll av inmätningen, inskrivning av markavtal till lantmäteriet pågår.

Mycket tid har lagts på adressändringar,  rapporter till NaO, påminnelser osv.

Så även när nätet anses vara klart kommer det hela tiden nya uppdrag.

En angelägen fråga är därför framtiden för byanäten. Det är ett stort ansvar och mycket jobb att driva detta vidare.

Vi deltar i en dialog med våra grannföreningar i norra Bohuslän för att kanske kunna samverka i en större gemensam organisation.

Därför vill jag uppmana alla att tänka igenom framtiden. Kanske har ni många bra förslag och idéer som kan vara till stor hjälp och nytta för oss alla.

En liten påminnelse om att fakturan för tjänsterna skall vara betald innan årets slut. Den skickades ut den 10 dec.

Så vill jag till sist tacka er alla för året som gått och hoppas att ni får en riktigt

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Ingalill Johansson, ordförande