Föreningen och Eltel har tillsammans bestämt att bygga klart hela föreningens nät innan nästa driftsättning. Detta för att minimera eventuella driftstörningar. Det medför att vi kommer flytta fram driftsättningen till vecka 12. Då kommer alla driftsättas!

När detta sker är det viktigt att alla provar sin uppkoppling då Eltel kommer finnas i närheten och då kan åtgärda eventuella fel.

Har ni en TV-bild som hackar, fryser, programinformationen är ofta borta, bilden blir svart och boxen måste startas om?

Några medlemmar har hört av sig om detta.

För att komma till rätta med det här problemet så är det viktigt att ni felanmäler. Det underlättar felsökningen för både NaO och Sappa.

Net at Once 0771 – 40 44 00

Sappa 0774 – 444744

/ Ingalill