Nu är både Nodhuset i Vidingen och Gullov  driftsatta.

Tyvärr är det några fastigheter kvar där fastighetsfibern måste bytas.

Vid mätningen upptäcktes att signalen inte var helt okej. Detta arbete pågår för fullt. Förhoppningsvis är det avklarat hos alla denna veckan.

Bra om ni går in och registrerar er så snart som möjligt nu när vi har teknikerna från Eltel kvar i området.

Lycka till med registreringen följ bara anvisningarna som ni fått.

Vid svårigheter kontakta Net at Once   0771 – 40 44 00

Tillfälligt  nummer vid brådskande ärenden 0470-59 27 97

Hälsningar från en nöjd ordförande /

som tyvärr inte har mer än 97,89 Mbit/s  beroende på min ”gamla dator” men det är ändå ett stort lyft från den gamla bredbandsuppkopplingen som inte gett mer än 1,59 Mbit/s   trots att jag betalt för 8 Mbit/s.

 

På grund av att entreprenören vid inmätningen uppdagat fler fel än vad man räknat med måste driftsättningen flyttas fram några dagar.

Resterande fastigheter skall inmätas och felen skall korrigeras. Tidsplan på detta går inte att fastställa exakt.

Håll utkik på hemsidan vi rapporterar så fort nya bulletiner inkommer.

Viktigt att ni inte har kontakten i eluttaget ifall ni kopplat in er utrustning. Då går det inte att kontrollmäta fram till er fastighet.

Jag har haft kontakt med ganska många och alla är positiva och tålmodiga.

Tack för denna positiva stämning som råder.

  Naturligtvis väntar vi alla på att få komma igång.

 Inkl. vi i styrelsen Kville Fiber /  Ingalill

 

 

När du sätter på mediaomvandlaren skall WAN-lampan och Internet-lampan lysa efter några sekunder. Även Wi-Fi-lampan skall tändas.

WAN-lampan betyder att mediaomvandlaren har kontakt med nodhuset i Vidingen eller Gullov.
Internet-lampan betyder att du har kontakt med internet och du kan koppla upp dig för registrering hos Net At once.

Om du har trådlöst koppling till datorn så hittar du ett trådlöst nätverk på din dator som heter Net at Once nr xx, (eller Inteno nr xx) klicka på «anslut» och skriv in WPA koden som kom med mediaomvandlaren på en liten klisterlapp. WPA-koden står också på undersidan av mediaomvandlaren. Vid trådad anslutning så är det samma procedur.

När du därefter kopplar du upp dig på Internet så kommer du till Net at Once registeringsportal. Skriv in dina person- och adressuppgifter där. Efter en stund, ca 5-30 min, kommer du ut på nätet.
Om det inte fungerar skall du starta om mediaomvandlaren.

Om WAN lampan inte lyser (och då lyser inte heller Internetlampan) så kan det vara fel på din fiberanslutning men börja med att starta om mediaomvandlaren. Dålig fiberanslutning beror oftast på att de blåa fiberkontakterna har blivit smutsiga, man får absolut inte ta på kontaktytorna, eller att dom inte är intryckta tillräckligt i sina kontaktstycken.  Kontakterna kan tvättas försiktigt  med en tops dopad i T-Röd.
Det kan även vara en skada på den vita fiberpatchen från uteboxen till mediaomvandlaren. Kontrollera så att den inte är för böjd eller skadad. Den tål inte att man «missar» med hammaren om man har spikat fast den med klammer.

Om detta inte hjälper så måste fiberkabeln kontrollmätas, kontakta i så fall Föreningen.

Det har dock visat sig att de kontrollmätningar som har blivit gjorda hittills inte har visat på något fel på fiberkabeln, felen har alltid varit i husinstallationen. Så för att spara på felsökningskostnaderna, som vi gemensamt i föreningen får betala om felet finns i husinstallationen, kolla gärna allt en gång till

Om Internet-lampan inte lyser, efter en stund, men WAN-lampan lyser så är det troligen felkopplat i nodhuset eller fel i registreringen av din utrustning hos Net at Once. Kontakta i så fall Föreningen.

Således: Om både WAN-lampan och Internet-lampan lyser så är det inget fel på fibernätet fram till mediaomvandlaren, det skall gå att få igång internet. Felet ligger i din egen dator eller i din egen registrering hos Net at Once. Kontakta Net at Once direkt för hjälp med registreringen, föreningen blir bara en onödig mellanhand. Se även info nedan om virussmittade datorer.

OBS! Information från Net at Once.

Virussmittade datorer
Om du inte kommer ut på internet men WAN och Internetlampan lyser så kan felet vara att någon av datorerna, som är anslutna, är smittade med virus. Detta gäller framför allt datorer med Windows XP. Internet blockeras då automatiskt i 24 timmar. Om du kopplar ur den smittade datorn så fungerar det åter när systemet kontrolleras efter 24 timmar.

Uppdatering av programvara
Samma eller någon dag efter du startat din fiberförbindelse kommer förbindelsen att brytas en kort stund. Detta är inget fel utan NAO uppdaterar då din medieomvandlare/routers interna programvara. OBS MYCKET VIKTIGT! Stäng absolut inte av medieomvandlaren/routern då detta händer, det kan i värsta fall skada utrustningen. Skulle inte förbindelsen återkomma av sig själv kontakta NAO.

Har du begränsad hastighet?
Om du har problem med för låg hastighet så kan det bero på din dator.

För att få ut hastigheten 200/200 Mbit så måste datorn vara ansluten med en nätverkskabel. Men även om datorn inte är jättegammal kan den ha svårt med den höga hastigheten 200/200 Mbit. Testa genom att låna en bättre dator.

Med trådlös uppkoppling kan du inte förvänta dig mer än max 100/100 Mbit om du har en ny bra dator. Har du en äldre dator klarar den oftast bara max 40 Mbit. Är den riktigt gammal kan den begränsa hastigheten till 10 – 15 Mbit.

Om du ändå upplever att du har för låg hastighet, kontakta Net at Once.

Support

I första hand ring Net at Once 0771-404400 för Internet och Sappa 0774-444744 för TV.

I andra hand maila till info@kvillefiber.se

I tredje han ring Fiberföreningen.

Det är Net at Once som vi köper internettjänsten av, det är dom som har ansvaret för att hastigheten är riktig, och det är bara dom som kan felsöka och åtgärda eventuella fel på internettjänsten.
Det tar bara längre tid att ta det via föreningen. Net at Once kan oftast hjälpa till direkt via telefonsupport.

 

Vi måste tyvärr meddela att tidsplanen från entreprenörens sida inte håller.

Oförutsedda händelser har uppstått bland annat sjukdom och därmed brist på kompetent personal.

Net at Once kommer att installera i nodhusen på onsdag. Eltel tar sedan över arbetet och gör klar installationen inom några dagar.

Vi kommer att informera på hemsidan torsdag kväll om det aktuella läget.

Finns det någon som fått 20 meters patchkabel och inte behöver den? Tacksam om ni hör av er i så fall för eventuellt byte till annan längd.

Vänlig hälsning/ Styrelsen Kville Fiber

 Bredband, telefoni och tv med Net at Once

I avgiften du betalar till fiberföreningen ingår:

 200/200 Mbit bredband (finns möjlighet till 1000 Mbit för 199 kr/mån extra)

 Abonnemangsavgift Telefoni Bas

 Mediabox med inbyggd trådlös router och telefoni

Bredband

När fibern är klar kommer det installeras en så kallas mediabox i ditt hem, detta gör du själv eller så tar du hjälp. Den monteras där fibertråden kommer in i fastigheten. Fibertråden ska kopplas till mediaboxen, sedan kopplar du dina datorer till mediaboxen. Vi rekommenderar att du använder nätverkskablar till dina datorer, men om du vill kan du använda Wi-Fi (trådlöst nätverk) om du föredrar det.

För installationsguiden på webben, se: http://youtu.be/RyiBYqWLqMw eller den medföljande guiden.

Byanätet består av ett antal noder dit alla fibertrådar från de olika hushållen kopplas. Först när själva noden driftsätts kommer du att kunna komma åt Internet. Du kommer då först att slussas till Net at Onces registreringsportal, där du knappar in dina personuppgifter och väljer vilka eventuella extratjänster du vill ha. Därefter börjar bredbandet fungera. Ibland kan du behöva starta om din dator efter registreringen.

Om registreringsportalen

När du aktiverar ditt bredband via registreringsportalen är det viktigt att du uppger det personnummer/namn som står på avtalet med fiberföreningen. Detta för att undvika dubbla kundnummer och problem hos Net at Once. Har du skickat in ett skriftligt avtal till Net at Once gäller samma sak där – använd alltid samma personnummer och namn på alla ställen.

Avtal

Om du bara ska ha bredband och inga extratjänster eller utrustning alls behöver du inte göra något alls förrän du registrerar dig i registreringsporalen.

Om du däremot vill beställa telefoni eller köpa någon utrustning rekommenderar vi att du beställer detta redan innan ditt bredband är klart, detta för att Net at Once ska kunna förbereda din beställning i god tid.

Du kan beställa tjänster/produkter på Net at Onces hemsida, knappa in denna adress:

http://www.netatonce.se/bestbrf?kville

Telefoni

Inkoppling av fibertrådar till många hushåll i ett byanät är ett omfattande arbete, och det händer tyvärr att saker gå fel längs vägen. Det är svårt att veta exakt vilken dag bredbandet är klart. Därför rekommenderar vi inte att du säger upp ditt gamla telefonabonnemang själv, utan vänta med det tills bredbandet är igång. Annars riskerar du att bli av med ditt telefonnummer vid en försening av fiberinkopplingen.

Du kan teckna avtal om telefoni antingen genom Net at Onces hemsida (se adressen ovan) eller registreringsportalen. Tänk igen på att alltid uppge samma namn och personnummer som står för avtalet med fiberföreningen. Om ditt nuvarande telefonabonnemang står på någon annan, meddela Net at Once detta.

När ditt bredband är igång kommer Net at Once påbörja flytten av ditt telefonnummer (så kallad portering). Du kommer normalt att faktureras 3 extra månader av din gamla telefonoperatör på grund av deras uppsägningstid. Detta kan tyvärr inte hjälpas.

Du kommer sedan att få ett brev hemskickat där du ser dina kunduppgifter, samt även vilket datum din telefoni kopplas in.

 

Viktigt: i detta läge ska du som inte har Telia som telefonoperatör kontakta din telefonoperatör och säga upp ditt abonnemang. Detta kan Net at Once tyvärr inte göra åt dig, förutom om du har Telia.

Om du vill kunna använda alla dina telefonjack i bostaden måste du ha en mellanpropp som du sätter i ditt första telefonjack, sedan sprids signalen till dina övriga jack. Den kostar 50 kr.

TV

För er som har valt TV så ingår något av följande alternativ:

TV Bas – Omfattar 7 st tv-kanaler och 2 HD-kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, SVT Kunskapskanalen, TV4, TV6, SVT1 HD, SVT2 HD, Sappakanalen.

TV Mellan – Omfattar 18 st tv-kanaler och 2 HD-kanaler – klicka på detta dokument: Tv Mellan

För att se på tv genom tv-boxen måste du koppla in en nätverkskabel till mediaboxen, och sedan kopplar du din tv till tv-boxen. Men du kan också köra detta trådlöst via Zap100. Se mer gällande trådlös TV och Zap100 på Net at Once hemsida. Därefter måste du kontakta Sappa för att aktivera ditt programkort. Du når Sappa på telefon 0774- 444 744, alla dagar 8–22. Observera – på grund av handläggningstid måste du vänta minst 2 dagar från det att du aktiverat ditt bredband innan du ringer Sappa.

Om du har mer än 1 tv-apparat du vill använda måste du ha en tv-box för varje tv-apparat. Extra tv-boxar köper du direkt från Sappa. Observera att om du ska använda mer än 2 tv-boxar måste du köpa till en nätverksswitch från Net at Once, den kostar 299 kr.

Om du har en äldre tv-apparat är det inte säkert att den har HDMI-ingång. I så fall kan du köpa en adapter som gör att du kan koppla in tv-boxen till din tv:s SCART-uttag. Kontakta Sappa om du vill köpa adaptern.

Önskar du fler tv-kanaler än vad som ingår i paketen Bas/Mellan kontaktar du Sappa på telefon 0774-444 744 eller hej@sappa.se

Att tänka på

Om du äger mer än en fastighet som får fiber, tänk då på att i registreringsportalen ska du alltid ange adressen där uppkopplingen finns, inte t.ex. den adress dit du vill få fakturor. Vill du ändra din fakturaadress kan du kontakta Net at Once efter att du registrerat din uppkoppling.

Tillfälligt snabbnummer för support

Under installationsfasen erbjuder vi ett speciellt telefonnummer dit du kan ringa om du behöver brådskande hjälp, t.ex. om du har en tekniker på plats som behöver omgående hjälp. Då kan du ringa oss på 0470-59 27 97.

Vi ber dig att bara ringa det numret vid brådskande ärenden – övrigt hänvisas till ordinarie kundtjänst som nås på 0771-40 44 00.

Installationshjälp i hemmet

Behöver du hjälp med kabeldragning eller liknande kan du kontakta Anders Larsson på telefon 0525-364 41 eller 0705 – 43 64 42 Fakturering sker direkt av installatören. När du installerar fiber i hemmet så är det bra om en auktoriserad installatör drar dina kablar i hemmet, det går att köra trådlöst med hjälp av Zap100 men det är rekommenderat att du använder sladdar. Detta för att den trådlösa täckningen etc. kan variera per hushåll.

Kontakta Net at Once

Net at Once nås på telefon 0771-40 44 00, vardagar 9–20, eller e-post: kundtjanst@netatonce.se. Hemsidan är www.netatonce.se.

Till er som håller på att installera utrustningen ni fått- följ denna Youtube film så kanske det kan vara till lite hjälp // Hälsningar Ingalill Johansson

https://www.youtube.com/watch?v=RyiBYqWLqMw

 

Efter mötet med Net at Once och Sappa har vi beslutat att driftsätta som planerat den 18 mars. Det har gjorts uppdateringar i tvboxarna vilket avhjälpt problemen på många ställen. Några fastigheter kvarstår. Där jobbar man nu med att byta tvboxar och även mediaboxar.

Sappa tar detta på största allvar och räknar med att komma till rätta med problemen de närmsta dagarna.

Vi kommer att dela ut utrustningen i KVILLE BYGDEGÅRD lördagen den 7 och söndagen den 8 mars, mellan kl 10.00 -13.00 båda dagarna.

Där kommer att vara styrelsemedlemmar med som kan svara på frågor som ni har om installationen.

Vi vill förtydliga: En förutsättning för installationen är att det finns en dator som man kan använda för registreringen. Detta ligger till grund även för inkoppling av tvboxen.

Väl mötte i Kville Bygdegård den 7 och den 8 mars.