Sappa har nu genomfört en uppdatering av TV-boxen. Om ni inte redan gjort det så är det viktigt att installerar den på er TV- box.

Om ni fortfarande har problem efteråt med TV-bilden är det oerhört viktigt att ni kontaktar Sappa på direkten.

Ring Sappa  0774-444 744  // kl.8.00 – 22.00

Tisdagen den  17 november kl. 11.00-13.00 kommer nätet att ligga nere.

Efter felsökning en tid kommer det nu att bytas jordfelsbrytare.

På grund av servicearbete i nodhusen kommer kortare avbrott att ske från kl 9.30 tisdag den 10 november.

Ibland kan ni behöva göra en  omstart för att komma igång igen.