Styrelsen för Kville Fiber  vill hälsa alla varmt välkomna till stämman i

Kville Bygdegård söndagen den 17 februari kl. 11.00.

Det är viktigt att alla som kan närvara kommer och avger sin röst.

 Det är dags att rösta fram beslut om vi ska gå vidare med fiberprojektet eller inte. Kostnadskalkylen kommer att presenteras innan röstning sker. Kaffe och bulle serveras till självkostnadspris.

Storleken på anslutningsavgiften beror på hur många medlemmar vi blir samt läget på fastigheterna.

                        Vi vet att vi kommer få bidrag i början av år 2013-det är därför mycket viktigt att alla som är intresserade anmäler sig så snart som möjligt för att kunna ta del av bidraget.

Till er som ännu inte är medlemmar, gå med i föreningen nu!

För att anmäla intresse och gå med i föreningen: Betala in 200 kr på bankgiro 846-9793 och uppge namn & fastighetsbeteckning, samt MAILADRESS.

Det går att ansluta sig till fibernätet även i framtiden, men priset kommer då bli avsevärt högre.

Vid övriga frågor kontakta Ingalill Johansson 070-5760337 sniben@telia.com, eller Anders Larsson 070-3276062, 0525-30156 larssonskistad@hotmail.com