Aktuell information från styrelsen

Styrelsen Kville Fiber ekonomisk förening har i dag den 9 maj haft ett mycket positivt och konstruktivt möte med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral.

Vi har upprättat en åtgärdsplan som TGT skall jobba efter. TGT tar fulla kostnadsansvaret för åtgärder och följdkostnader för fel och brister som konstaterats.

TGT har fulla ansvaret för fel och brister om det uppstår under garantitiden som är 10 år.

Vi i styrelsen gick stärkta från mötet och ser positivt på vår fortsatta fiberutbyggnad.

Styrelsen/ Ingalill Johansson

 

Information om Tjänsteavtal och Medlemsavgift

Som vi informerat om tidigare kommer vi inte att kunna driftsätta i början av sommaren. Vi återkommer med information så fort vi har någon ny datum som vi jobbar mot.

Men för att vi skall kunna driftsätta måste vi få in fler tjänsteavtal. Vi saknar ca 50 st från de som sändes ut. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet. Vi måste ha dem 6 veckor innan driftsättningen, så arbetet för oss underlättar ju förr vi får dem.

Vi saknar även medlemsavgiften för år 2014 från många. Ni som känner er berörda-betala vänligen avgiften omgående.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson