Ändring av antal avtalsfakturor

Vid årsmötet i Kville Bygdegård den 4 mars beslutades det att alla medlemmar nu kommer få 2 st avtalsfakturor om året med förfallodatum i  MARS och SEPTEMBER. Vi har tidigare fått 4 st avtalsfakturor om året. Detta beslut innebär att vi kommer spara arbetstid och förenkla hanteringen och därmed minskar vår förening sina utgifter.

Ingalill Johansson avtackades för sina år som ordförande i föreningen och vi hälsar nu Per-Anders Andersson varmt välkommen som ny ordförande. Per-Anders har funnits med oss hela vägen från start och det känns väldigt positivt att han nu tar över efter Ingalill. Ett STORT TACK till styrelse, valberedning, områdesrepresentanter och alla medlemmar som lägger ner så oerhört mycket tid och gör ett fantastiskt jobb för alla oss medlemmar i föreningen.