ÄNTLIGEN ÄR NÄTET DRIFTSATT.

Nu är både Nodhuset i Vidingen och Gullov  driftsatta.

Tyvärr är det några fastigheter kvar där fastighetsfibern måste bytas.

Vid mätningen upptäcktes att signalen inte var helt okej. Detta arbete pågår för fullt. Förhoppningsvis är det avklarat hos alla denna veckan.

Bra om ni går in och registrerar er så snart som möjligt nu när vi har teknikerna från Eltel kvar i området.

Lycka till med registreringen följ bara anvisningarna som ni fått.

Vid svårigheter kontakta Net at Once   0771 – 40 44 00

Tillfälligt  nummer vid brådskande ärenden 0470-59 27 97

Hälsningar från en nöjd ordförande /

som tyvärr inte har mer än 97,89 Mbit/s  beroende på min ”gamla dator” men det är ändå ett stort lyft från den gamla bredbandsuppkopplingen som inte gett mer än 1,59 Mbit/s   trots att jag betalt för 8 Mbit/s.