Årsmötet

Årsmötet blir den 7:e April

Kallelse med ytterligare information och sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut cirka tre veckor innan mötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e Mars.