Årsmötet

Måndagen den 6 april är det dags för årsmöte.

Mötet blir kl 18:00 i Kville bygdegård.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 9:e mars.

Kallelse med sedvanliga handlingar sänds ut under vecka 12.

//Styrelsen