Gör följande innan du felanmäler…

Innan du går vidare med din felanmälan är det viktigt att först göra följande:

Vid fel på internet:

Dra ur kontakten till routern. Starta om routern. Hjälper inte detta-

RING NetatOnce 0771-404400 /om det gäller internet.

Vid fel på TV-boxen:

Dra ur kontakten till TV-boxen. Starta om. Hjälper inte detta-

RING Sappa 0774-444744 /om det gäller TV-boxen.

Har ni övriga frågor-kontakta Anders Sävervall 070-5832772

eller Ingalill Johansson 070-5760337.