Inlägg av Per-Anders Andersson

Kallelse till årsmötet

Årsmötet kommer att genomföras med poströstning på samma sätt som föra åretKallelse till årsmötet med underlag för poströstningen har mejlats ut den 20:e mars. Har du inte fått mejlet så kolla först i skräpposten och hör sedan av dig tillinfo@kvillefiber.seDet kan ju vara så att du har bytt mejladress och inte meddelat föreningen. Styrelsen

Årsmötet

Årsmötet blir den 7:e April Kallelse med ytterligare information och sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut cirka tre veckor innan mötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e Mars.

Problem med telefon eller wifi?

Telia har nyligen gjort en uppdatering som tyvärr i vissa fall kan ge problem med den fasta telefonen och/eller med det trådlösa nätet. Om ni har problem så gör först en felanmälan till Telia, om det fortfarande inte fungerar så kontakta Anders Larsson, 0703 276062.

Angående telefonförsäljare

Det har kommit till föreningens kännedom att många medlemmar har blivit uppringda av försäljare som erbjuder sina TV-tjänster. Föreningen har ett 5-årigt gruppavtal med Telia och vi vill påminna om att detta avtal är bindande i 5 år. Det betyder att även om man tecknar ett nytt avtal med annan leverantör, t.ex. Viasat, så måste […]

Problem med WiFi eller hastighet?

En del medlemmar upplever att det trådlösa wifi-nätet är dåligt. I så fall skall ni felanmäla till Telia så kan dom i de flesta fall uppdatera routern så att det trådlösa nätet blir bättre. Felanmälan görs på Telias hemsida: https://www.telia.se/privat/support/fast-bredbandeller på telefon 020-202070 Hastigheten på bredbandet kan ibland upplevas lägre än vad som är utlovat.Pröva […]

Påskhälsning från styrelsen

Ta vara på er i dessa tider, det kommer att bli bättre framöver! ÅRSMÖTETVi hade årsmötet med några få medlemmar närvarande.Det blev, som föreslaget, omval på ordförande och två styrelsemedlemmar.Även revisorer och valberedning blev omvalda.Beslut togs att fakturera tjänsterna två gånger per år enligt styrelsens förslag.Protokollet kommer att sändas ut när det är justerat. FAKTUROR […]

Inför årsmötet den 6:e april

På grund av att läget i omvärlden är som det är så har vi i haft en del funderingar inför årsmötet. Årsmötet måste enligt lag genomföras senast 6 månader efter årsbokslutet, i vårt fall senast den 30:e juni. Bolagsverket ger i dagsläget ingen dispens. Genomförs inte årsmötet så har vi ingen kassör och ingen ordförande […]

Alla installerade !!!

Nu är alla medlemmar inkopplade på Telia/Zitius. Det har varit en hel del problem under arbetets gång som har löst sig tack vare Anders Larssons engagemang och stora arbetsinsats. Om ni fortrarande har problem med den fasta telefonen så kontakta Anders på tel nr 0703 276062 Hör även av er om ni har problem med […]

Årsmötet

Måndagen den 6 april är det dags för årsmöte. Mötet blir kl 18:00 i Kville bygdegård. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 9:e mars. Kallelse med sedvanliga handlingar sänds ut under vecka 12. //Styrelsen