Brev från styrelsen…

Klicka på ovanstående länk för att läsa styrelsens brev.