Det har varit lite dåligt med uppdateringar här på vår hemsida den sista tiden, men vi skall nu se till att bättra oss. Anneli har tidigare skött detta bra och vi tackar henne för ett gott jobb.

Avtalsfakturor
Nu i dagarna sänds avtalsfakturorna för tjänsterna ut. Viktigt att ni betalar den i tid, numer tar vi ut en påminnelseavgift på 100 kr.

Klicka på ovanstående länk för att läsa styrelsens brev.

Nu är tiden passerad för att teckna medlemsskap i Kville Fiber förening! Om det är någon som ångrat sig och ändå vill vara med-fyll då i denna medlemsansökan och SKICKA OMGÅENDE.

Den 31 mars ska första delbetalningen på 10.000:- vara inbetald-enligt avtalet som undertecknats. Ni som ännu inte hunnit skicka in avtalen-det är hög tid nu, så att vi kommer igång… Många frågar om vilka TV-kanaler som kommer att ingå i Telias paket. Klicka på den blå texten här ovanför-så ser ni den information som vi fått från Telia.

STORT TACK till ALLA ER som redan tecknat anslutningsavtal!!

För er som ännu inte tecknat anslutningsavtal:Torsdag den 7 mars kl.16-18 är det SISTA CHANSEN att komma till Kville Bygdegård för att teckna anslutningsavtalet!Medlemmar ur styrelsen finns på plats för att hjälpa till och svara på eventuella frågor. Det går också utmärkt att OMGÅENDE skicka avtalen per post. Adress står längst ner på avtalet.

Här du vårt NYHETSBREV som innehåller viktig information.

Fibertjänst betyder fast telefoni, internet samt tillgång till TV-kanaler. När fibern är dragen till varje fastighet kan varje fastighetsägare ingå ett avtal med Telia och få tillgång till dessa tjänster. Utan detta avtal kan man heller inte nyttja fibertjänsten. Det är helt frivilligt att teckna detta avtal med Telia. I dagsläget finns inga andra aktörer i vårt område. Detta Telia-avtal kommer att läggas ut i ett senare skede på vår hemsida.

OBS! För att få fiber dragen till sin fastighet MÅSTE fastighetsägaren vara medlem i fiberföreningen.

Tidningsurklipp Strömstadstidningen

Tidningsurklipp Strömstadstidningen

 

Stämman sa JA! För att vi skall kunna starta nu så är det viktigt att ni tecknar anslutningsvatalet så snabbt som möjligt. Minst 80% av fastigheterna måste ha sina anslutningsavtal påskrivna. Ett max pris på 19 500 kr är satt.Första delinsatsen ska vara inbetald på förenings bankgiro 846-9793 från varje fastighet, SENAST den 31 mars 2013.

Möjlighet till att teckna avtal kommer att ske i Kville Bygdegård följande dagar:

Söndag den 24 februari kl.12-14 i samband med Kvillebygdens Intresseförenings årsmöte.

Måndag den 25 februari kl. 18-20, DROP-IN tid

Lördag den 2 mars kl. 12-14, DROP-IN tid

Söndag den 3 mars kl.12-14, DROP-IN tid

Måndag den 4 mars kl. 18-20 DROP-IN tid

Styrelsen för Kville Fiber  vill hälsa alla varmt välkomna till stämman i

Kville Bygdegård söndagen den 17 februari kl. 11.00.

Det är viktigt att alla som kan närvara kommer och avger sin röst.

 Det är dags att rösta fram beslut om vi ska gå vidare med fiberprojektet eller inte. Kostnadskalkylen kommer att presenteras innan röstning sker. Kaffe och bulle serveras till självkostnadspris.

Storleken på anslutningsavgiften beror på hur många medlemmar vi blir samt läget på fastigheterna.

                        Vi vet att vi kommer få bidrag i början av år 2013-det är därför mycket viktigt att alla som är intresserade anmäler sig så snart som möjligt för att kunna ta del av bidraget.

Till er som ännu inte är medlemmar, gå med i föreningen nu!

För att anmäla intresse och gå med i föreningen: Betala in 200 kr på bankgiro 846-9793 och uppge namn & fastighetsbeteckning, samt MAILADRESS.

Det går att ansluta sig till fibernätet även i framtiden, men priset kommer då bli avsevärt högre.

Vid övriga frågor kontakta Ingalill Johansson 070-5760337 sniben@telia.com, eller Anders Larsson 070-3276062, 0525-30156 larssonskistad@hotmail.com