DEN PLANERADE DRIFTSÄTTNING FLYTTAS FRAM NÅGRA DAGAR

Vi måste tyvärr meddela att tidsplanen från entreprenörens sida inte håller.

Oförutsedda händelser har uppstått bland annat sjukdom och därmed brist på kompetent personal.

Net at Once kommer att installera i nodhusen på onsdag. Eltel tar sedan över arbetet och gör klar installationen inom några dagar.

Vi kommer att informera på hemsidan torsdag kväll om det aktuella läget.

Finns det någon som fått 20 meters patchkabel och inte behöver den? Tacksam om ni hör av er i så fall för eventuellt byte till annan längd.

Vänlig hälsning/ Styrelsen Kville Fiber