DEN PLANERADE DRIFTSÄTTNINGEN FLYTTAS FRAM

Vi stoppade all grävning den 17 april.

Vi har upptäckt vissa brister i det arbete som utförts av Trestads Gräv-  & Traktorcentral  (TGT). 

TGT tar det fulla ansvaret för bristerna samt alla kostnader för att åtgärda felen.  TGT ´s ansvar sträcker sig över 10 år.

Tjänsteavtal som är tecknade, kommer inte att sändas till Net at Once förrän det är dags för driftsättning.

Säg inte upp era gamla avtal ni har idag (t ex Telia) förrän vi meddelar er om detta.

Styrelsen arbetar vidare för att allt skall lösa sig på ett bra sätt.

Styrelsen Kville Fiber/ Ingalill Johansson