Driftsättningen framflyttad till vecka 12

Föreningen och Eltel har tillsammans bestämt att bygga klart hela föreningens nät innan nästa driftsättning. Detta för att minimera eventuella driftstörningar. Det medför att vi kommer flytta fram driftsättningen till vecka 12. Då kommer alla driftsättas!

När detta sker är det viktigt att alla provar sin uppkoppling då Eltel kommer finnas i närheten och då kan åtgärda eventuella fel.