Grävning på egen tomt-detta gäller

GRÄVNING PÅ EGEN TOMT

Grävning på egen tomt för fiberslangen skall ombesörjas av fastighetsägaren. Man kan gräva själv eller anlita någon firma.

Man kan gräva både före eller efter det att entreprenören har grävt ner huvudledningen längs fastighetsgränsen.

När entreprenören passerar din fastighet släpper han upp en tomslang på lämpligt ställe eller på det stället du har markerat om du har speciella önskemål.

Slangen som du skall gräva ner till ditt hus har en diameter på ca 8 mm och är gjord för att grävas ner. Den är inte UV beständig utan måste täckas med jord i hela sin längd.

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skada på fiber/slang på den egna fastigheten så för din egen skull gräv ner den ordentligt.

Ett lämpligt grävdjup på tomtmark är ca 30 cm. Återfyllnadsmaterialet närmst slangen får inte innehålla stenar eller andra föremål som kan skada slangen. 5-10 cm över slangen kan man lägga ett grönt kabelmarkeringsnät innan man slutför återfyllnaden.

För att minimera risken för skada på ledningen rekommenderar vi att man istället för att lägga ner slangen direkt i jorden gräver ner en PEM vattenslang som extra skydd, diameter 25 (alt. 32). I den stoppar man sedan den tunna slangen. Går det inte att gräva tillräckligt djupt måste du använda PEM slang.

Vill du gräva innan entreprenören har grävt fram till din fastighet så är det alternativet med PEM slang som gäller. Du låter då PEM slangen sticka upp någon meter vid tomtgränsen och du får själv  stoppa in fiberslangen som entreprenören lämnar.

På ditt hus yttervägg kommer Eltel att montera en liten anslutningsbox (50 – 150 cm över mark). Om du använder PEM slang kapa den vid den höjd du vill ha boxen monterad men låt den tunna fiberslangen sticka upp en bit. Klamra sedan fast PEM slangen så den sitter stadigt fast i fasaden.

Använder du inte PEM slang utan enbart fiberslangen måste du skydda den antingen genom att använda PEM slang från box och ner i mark eller genom att montera en kabelränna eller motsvarande. Det är viktigt att slangen sitter stadigt fast i fasaden och skyddad från ljus.

Oavsett om du väljer att lägga bara fiberslangen eller PEM + fiberslang är det mycket viktigt att undvika skarpa böjar på slangen då dessa kan förhindra blåsningen av fiber. Ju rakare och mindre böjar desto bättre.

Om du behöver mer Fiberslang än den som lämnas av grävaren så kan slangen skarvas, kontakta föreningen. PEM slang (som vi tycker du skall ha) får du bekosta själv.

NEDAN NÅGRA BILDER PÅ HUR DET KAN SE UT:

Här har man plöjt en smal skåra att lägga ner fiberslangen i.

1

På vissa ställen kanske man får gå runt stenar eller dylikt. Tänk då på att det inte blir några skarpa böjar på slangen.

3

Lämpligt att fylla på med jord eller grus. OBS! Inga vassa stenar. Sedan är det bara att släta till.

2

Lämpligt att släppa upp PEM-slangen på fasaden upp till skåpet på väggen. Eller annat lämpligt kabelskydd. Fiberslangen är känslig för ljus och måste därför skyddas.

7 5