Arbetet med att byta tjänsteleverantör, från NetatOnce till Telia, har gått bra och i stort sett alla förberedelser är redan klara.

Vi planerar nu för ett informationsmöte i månadsskiftet september/oktober med Telia och Zitius där ni medlemmar kommer att få ytterligare information och kunna ställa frågor.

Vi återkommer med kallelse i god tid.

//Styrelsen