Projektplan

Projektplan

Fibernätsinvestering

Projektidé

Teknikutvecklingen inom IT-sektorn går mycket snabbt. Teknikstandarder utvecklas ständigt, anpassade till hög prestanda på nätkapacitet.

Marknadskrafterna utvecklar teknik och infrastruktur för detta där det finns lönsamhet för investeringarna på kort sikt.

För att få tillgång till teknik av modernaste snitt även på landsbygden bygger vi därför ett eget fiberoptiskt nätverk för IT-kommunikation i vårt område.

Fibernätet skall länkas samman med andra nät inom kommunen och på sikt vara öppet för trafik för flera operatörer.

Mål och Syfte

Målet är att, till en rimlig kostnad erbjuda alla fastigheter inom vårt geografiska områden en fiberoptisk anslutning och en modern uppkoppling med god teknisk prestanda. Att i samarbete med angränsande föreningar tillse att alla i fastigheter i området får möjlighet till anslutning.

Genom denna investering uppnår vi bl.a. följande:

– att området blir mer attraktivt att bo och verka inom
– att ge bättre förutsättningar för lokal service, privat och offentlig
– att fastigheterna i området ökar eller behåller sitt värde.
– att nyföretagande stimuleras.
– att kunna jobba effektivt från hemmet
– att kunna studera på distans