Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman är nu utskickad.

Om du inte har fått någon kallelse var vänlig och hör av dig på mail: info@kvillefiber.se

Kallelse till stämma 2018

Dagordning vid årsstämma Kville Fiber ek