Kallelse till årsmötet

Årsmötet kommer att genomföras med poströstning på samma sätt som föra året
Kallelse till årsmötet med underlag för poströstningen har mejlats ut den 20:e mars.

Har du inte fått mejlet så kolla först i skräpposten och hör sedan av dig till
info@kvillefiber.se
Det kan ju vara så att du har bytt mejladress och inte meddelat föreningen.

Styrelsen