Utbyggnaden av bredband i Tanums kommun har till stor del skett genom insatser av fiberföreningar. Arbetet i fiberföreningarna har skett genom stora ideella insatser.