Lägesrapport, måndagen den 2 december 2013

Lägesrapport, måndagen den 2 december 2013

En av grävmaskinerna flyttades i slutet av förra veckan till Allestorp. Karl-Rune Petersson är områdesansvarig för detta området, som sträcker sig från Allestorp till Sjöröd, men med några förgreningar, bland annat till Mostorp.

Området gränsar till ”Kville-området” och ”Doveland-området”. Preliminärt kommer arbetet senare att fortsätta vid något av dessa områdena. Hur långt grävarna hinner den närmaste tiden är svårt att sia om? Mycket beror på vädret, snömängden och tjälen.

Hittills har de grävt drygt 4 mil av totalt 13 mil.

IMG_8489