Lite tips vid inkopplingen av Mediaomvandlaren

När du sätter på mediaomvandlaren skall WAN-lampan och Internet-lampan lysa efter några sekunder. Även Wi-Fi-lampan skall tändas.

WAN-lampan betyder att mediaomvandlaren har kontakt med nodhuset i Vidingen.
Internet-lampan betyder att du har kontakt med internet och du kan koppla upp dig för registrering hos Net At once.

Om du har trådlöst koppling till datorn så hittar du ett trådlöst nätverk på din dator som heter Net at Once nr xx, (eller Inteno nr xx) klicka på «anslut» och skriv in WPA koden som kom med mediaomvandlaren på en liten klisterlapp. WPA-koden står också på undersidan av mediaomvandlaren. Vid trådad anslutning så är det samma procedur.

När du därefter kopplar du upp dig på Internet så kommer du till Net at Once registeringsportal. Skriv in dina person- och adressuppgifter där. Efter en stund, ca 5-30 min, kommer du ut på nätet.
Om det inte fungerar skall du starta om mediaomvandlaren.

Om WAN lampan inte lyser (och då lyser inte heller Internetlampan) så kan det vara fel på din fiberanslutning men börja med att starta om mediaomvandlaren. Dålig fiberanslutning beror oftast på att de blåa fiberkontakterna har blivit smutsiga, man får absolut inte ta på kontaktytorna, eller att dom inte är intryckta tillräckligt i sina kontaktstycken.  Kontakterna kan tvättas försiktigt  med en tops dopad i T-Röd.
Det kan även vara en skada på den vita fiberpatchen från uteboxen till mediaomvandlaren. Kontrollera så att den inte är för böjd eller skadad. Den tål inte att man «missar» med hammaren om man har spikat fast den med klammer.

Om detta inte hjälper så måste fiberkabeln kontrollmätas, kontakta i så fall Föreningen.

Det har dock visat sig att de kontrollmätningar som har blivit gjorda hittills inte har visat på något fel på fiberkabeln, felen har alltid varit i husinstallationen. Så för att spara på felsökningskostnaderna, som vi gemensamt i föreningen får betala om felet finns i husinstallationen, kolla gärna allt en gång till

Om Internet-lampan inte lyser, efter en stund, men WAN-lampan lyser så är det troligen felkopplat i nodhuset eller fel i registreringen av din utrustning hos Net at Once. Kontakta i så fall Föreningen.

Således: Om både WAN-lampan och Internet-lampan lyser så är det inget fel på fibernätet fram till mediaomvandlaren, det skall gå att få igång internet. Felet ligger i din egen dator eller i din egen registrering hos Net at Once. Kontakta Net at Once direkt för hjälp med registreringen, föreningen blir bara en onödig mellanhand. Se även info nedan om virussmittade datorer.

OBS! Information från Net at Once.

Virussmittade datorer
Om du inte kommer ut på internet men WAN och Internetlampan lyser så kan felet vara att någon av datorerna, som är anslutna, är smittade med virus. Detta gäller framför allt datorer med Windows XP. Internet blockeras då automatiskt i 24 timmar. Om du kopplar ur den smittade datorn så fungerar det åter när systemet kontrolleras efter 24 timmar.

Uppdatering av programvara
Samma eller någon dag efter du startat din fiberförbindelse kommer förbindelsen att brytas en kort stund. Detta är inget fel utan NAO uppdaterar då din medieomvandlare/routers interna programvara. OBS MYCKET VIKTIGT! Stäng absolut inte av medieomvandlaren/routern då detta händer, det kan i värsta fall skada utrustningen. Skulle inte förbindelsen återkomma av sig själv kontakta NAO.

Har du begränsad hastighet?
Om du har problem med för låg hastighet så kan det bero på din dator.

För att få ut hastigheten 200/200 Mbit så måste datorn vara ansluten med en nätverkskabel. Men även om datorn inte är jättegammal kan den ha svårt med den höga hastigheten 200/200 Mbit. Testa genom att låna en bättre dator.

Med trådlös uppkoppling kan du inte förvänta dig mer än max 100/100 Mbit om du har en ny bra dator. Har du en äldre dator klarar den oftast bara max 40 Mbit. Är den riktigt gammal kan den begränsa hastigheten till 10 – 15 Mbit.

Om du ändå upplever att du har för låg hastighet, kontakta Net at Once.

Support

I första hand ring Net at Once 0771-404400 för Internet och Sappa 0774-444744 för TV.

I andra hand maila till info@kvillefiber.se

I tredje han ring Fiberföreningen.

Det är Net at Once som vi köper internettjänsten av, det är dom som har ansvaret för att hastigheten är riktig, och det är bara dom som kan felsöka och åtgärda eventuella fel på internettjänsten.
Det tar bara längre tid att ta det via föreningen. Net at Once kan oftast hjälpa till direkt via telefonsupport.