NI SOM FÅTT MEDIABOXEN, TVBOXEN OCH KABELN

Viktigt att ni installerar er utrustning och ser så att allt är okej.

Ni kommer att bli fakturerade för tjänsterna från den 15 oktober oavsett om ni kopplat in er eller inte. Föreningen blir fakturerad från Net at Once från och med denna dag.

Tänk på att det är ett riktigt ”musår” i år. Den vita patchkabeln skall inte ligga oskyddad då riskerar ni att få den avgnagd.