NU ÄR GRÄVSKOPAN OCH PLOGEN IGÅNG

Äntligen har vi kommit igång. Tack vare ett idogt arbete från områdesansvarige Erland Hansson har vi startat. Det är i området Fjällbacka –Nordby-Anrås-Skistad-Karlslund. Alla markupplåtelseavtal i dessa områden är undertecknade.

Ett grävarlag bestående av två grävmaskiner och en ”grovis” är igång.

Nu är det viktigt att vi får hjälp av dagsverkare. Några har redan gjort dagsverken genom att röja rent för ledningen. Stängsel har plockats bort, får har flyttats. Kabeltrummor och grus har körts fram till maskinerna.

Ni som skall ha fiber till er fastighet i dessa områden hör av er till områdesansvarige Erland Hansson. Han har säkert några uppgifter till er.

Vi är i dagsläget 335 medlemmar. Så länge inte maskinerna passerat  fastigheten har ni chans att bli medlem och få fiber till er fastighet.

Ytterligare grävarlag har möjlighet att börja inom kort. För att vi skall få igång dessa krävs att markupplåtelseavtalen blir färdiga.

Vi är tacksamma om alla hjälps åt så att detta går så smidigt som möjligt.

Både styrelse och områdesansvariga lägger ner mycket tid och arbete.

Det känns därför positivt att vi har tryckt på startknappen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen/Kville Fiber ekonomisk förening

Nedan är ett reportage som var infört i Strömstadstidningen:

Strömstadstidningen