POSITIV INFORMATION

Nu är alla  tre slutbesiktningarna gjorda med gott resultat.

 Monica Ek- Remmerth besökte oss den 20 augusti och gick igenom en hel del dokument och var även ute på fältet och kontrollerade.
Den 7 juli var besiktningsman Daniel Andersson från DKonsult på plats och besiktigade utförande delen och kontroll av dokumentation.
Kommunens slutbesiktning utfördes av Ralf Melchert  den 12 juni. Ingmar Thoresson från Tanums kommun var också närvarande på denna besiktning.
Gemensamt för dessa tre dagar är att det varit trevliga träffar med god stämning bland alla närvarande.
Vi i styrelsen känner oss nöjda med att vi kommit så här långt./ Ingalill