Protokollet från årsmötet och medlemsavgiften

Protokollet från årsmötet har nu skickats ut via mail, om ni inte har fått det så hör av er för då kanske vi har fel kontaktuppgifter.

Om någon av er som tyvärr inte har mailadress vill ha kopia på protokollet så kan vi sicka det per post om ni så önskar, hör i så fall av er per telefon.

Många av er har redan betalt medlemsavgiften men ni som ännu inte har betalt tänk på att den skall betalas innan den 31:e maj för att undvika påminnelseavgift.