Rapport från föreningsstämman i Kville Bygdegård den 12 mars 2016

Karl-Anders Andersson ordf. från Blågrön Fiber ledde förhandlingarna.10 % av föreningens medlemmar var närvarande. Med tanke på att alla medlemmar är delägare är intresset svagt.Förutom sedvanliga mötesförhandlingar fanns gott om tid för frågor och rapporter från hela projektets uppbyggnad.

Karl-Anders Andersson informerade om bildandet av Väst-Fiber. En paraplyorganisation som är under uppbyggnad dit de fiberföreningar som så önskar kan ansluta sig. Många gemensamma frågor kan diskuteras där och så småningom skall det bli möjlighet att köpa tjänster från Väst-Fiber.

Ett beslut som togs på stämman var att en påminnelseavgift kommer att införas omedelbart för de som inte betalar sina fakturor i tid.

Nya styrelsen ligger under fliken ”Kontakter”.

Vänligen styrelsen / Ingalill