Verksamhetsåret 2016 lägger vi snart bakom oss.

Det har varit ett bra år för Kville Fiber.

Inga stora störningar, några enskilda fastigheter har haft kortare avbrott beroende på olika problem. Längsta och största stoppet var på Fåglekärr nu i höst när mössen gjort åverkan i ett skåp. Trots att vi gjort allt för att förekomma dem med extra makadam runt skåpet och lecakulor inuti.

Känns som om vi tillsammans med Net at Once fått bra rutiner när det gäller felsökning och åtgärder av felen.

5 nya fastigheter har vi välkomnat och tecknat avtal med under året.

Vår förhoppning är att 2017 även det kommer bli bra. Då har vi fått uppgifter om att telestationen på Humlekärr och NordKville läggs ner.

Stämman 2017 är planerad den 4 mars i Kville Bygdegård. Kallelse kommer senare men notera datumet redan nu så ni har möjlighet att delta. Glöm inte bort att vi äger denna förening tillsammans.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar styrelsen/ Ingalill Johansson

img_0064