Viktig information till alla markägare.

För att undvika eventuella problem och missförstånd är det viktigt att ni som är markägare är med och har koll på era marker. Då behöver det inte uppstå situationer i efterhand som ni blir missnöjda med.

Grävmaskinisten måste få ordentlig information om var han får gå fram, gömma eventuella stenar och dylikt. Det är inte självklart att han tänker som ni gör.

Tänk även på att när ni markerar med käppar var ledningen skall läggas på er mark att ni inte målar dessa käppar i rött eller orange.

Detta är färgerna som el och tele använder. Det blir fullständigt omöjligt för den som gräver att hålla isär.

Har ni inte möjlighet att personligen vara med och informera kanske ni kan be en granne som är känd i området.

Om vi alla hjälps åt blir det inte så betungade. Själv tycker jag det är  trevligt att komma ut och se nya marker och träffa er medlemmar.

Sommarhälsningar

Ingalill Johansson