Har ni en TV-bild som hackar, fryser, programinformationen är ofta borta, bilden blir svart och boxen måste startas om?

Några medlemmar har hört av sig om detta.

För att komma till rätta med det här problemet så är det viktigt att ni felanmäler. Det underlättar felsökningen för både NaO och Sappa.

Net at Once 0771 – 40 44 00

Sappa 0774 – 444744

/ Ingalill