Arbetet under de två senaste månaderna – vad har skett?

När  blåsningen  startades uppdagades en del problem. Vår leverantör av fiber och blåsning, dvs metoden att föra fram fibern genom plaströret som är nedgrävt, fick problem på en del sträckor. Blåsningen görs genom att fibern och slangen utsätts för lufttryck där fibern ”skjuts igenom” slangen. Om slangen inte ligger perfekt i sin grav kan det uppstå tröghet och i värsta fall går det inte att genomföra blåsningen. Detta inträffade på en del sträckor med följd att slangen fick friläggas och fibern blåsas vidare från stoppet.

Styrelsen inledde då en diskussion med leverantörerna av gräv- och blåstjänsterna (Trestads Gräv & Traktorcentral = TGT samt Eltel) för att utreda orsakerna till de sk blåsstoppen. Detta var strax före påsk. En viss oenighet rådde om vem som gjort fel/rätt. Vi bedömde dock att vi skulle kunna driftsätta den nod som grävdes i höstas och där fibern är genomblåst utan problem, som tidigare meddelats 20 juni.

På skärtorsdagen plöjde en lantbrukare upp en slang med iblåst fiber. Styrelsen beslutade att omedelbart stoppa vidare slangförläggning och beordrade provgrävning av de närliggande områdena för att säkerställa avtalat förläggningsdjup. Resultatet av denna provgrävning visade inga nya problem. Styrelsen träffades flera gånger i påsktiderna och vi beslutade att inte gräva mer och att säkerställa redan nedlagd slang genom att låta Eltel blåsa all nedlagd slang innan vi utförde ytterligare grävning.

Lördagen 3 maj (på kvällen efter informationsmötet på Bygdegården) plöjdes ännu en slang med iblåst fiber upp. Styrelsen tillsammans med TGT inspekterade platsen och på ett extra styrelsemöte den 6 maj bestämdes att varken gräva eller blåsa något mer innan vi säkerställer hela vårt förlagda nät.

Föreningen har ett tydligt avtal med TGT som anger deras ansvar för utfört arbete samt garantier för den närmaste framtiden, 10 år. Styrelsen har upprättat en åtgärdsplan som beskriver hur vi kommer vidare med provgrävning och åtgärder i de fall vi hittar brister i förläggningen. Den 9 maj träffade styrelsen TGT och vi kommer överens om åtgärdsplanen där TGT bekräftar att de tar fulla kostnadsansvaret för arbetet med provgrävning och ev omläggning av nätet. Föreningen kommer att övervaka samt dokumentera provgrävningen.

På grund av beskriven utveckling har styrelsen också tvingats ta beslut om att skjuta upp driftsättningen av den första delen av nätet. Ett första avstämningsmöte med TGT hålls om två veckor (23 maj) och vi planerar slutdatum för provgrävning och ev omläggning till 20 juni. Nytt beslut om driftsättning kommer därefter att tas. Vi förstår om berörda medlemmar är besvikna över att utlovat driftsdatum inte kan hållas men vi hoppas att ni tycker att styrelsens beslut är riktigt utifrån de stora värden och det stora ansvar för hela projektet som vi har att svara för.

Styrelsen menar att vi hela tiden har haft  konstruktiva samtal med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral och att de har vårt fortsatta förtroende för det fortsatta arbetet med att färdigställa ett bra fibernät för alla våra medlemmar i Kville Fiber ekonomisk förening.

Efter vårt möte den 9 maj hade jag ett bra eftersnack med entreprenören och en av hans maskinister. De tar detta på största allvar och analyserar givetvis vad som hänt. Det är inte första fiberföreningen de jobbar i. Tidigare och även nu fiberlägger de områden i Dalsland med gott resultat. De har även godkänd EBR utbildning.

Jag uppmanar våra medlemmar och även andra som läser vår hemsida att inte sprida oriktiga uppgifter i bygden. Detta skadar alla inte minst vår entreprenör med anställda och deras familjer. Även vi i styrelsen och våra familjer får ett tungt lass att bära.

Men jag vill också tacka väldigt många av våra medlemmar som hör av sig och stöttar oss i vårt arbete. Ni skall veta att det värmer hjärtat.

 

Vi vill också informera om att föreningens likvid är god och att budgeten är i balans, det är dock möjligt att det florerar uppgifter som säger det motsatta. Vi behöver ändå påminna om att vi inte fått in tjänsteavtal från alla som vi sände ut till, ca 50 st saknas. Det är viktigt för vår fortsatta planering och beställning av driftsättning hos NetatOnce att vi får in dessa. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet snarast.

Det är bara de som har fått sin fiber till huset nu och tillhör nodhuset på Vidingen som är på gång med driftsättning. De som är berörda har fått tjänsteavtalen utsända till sig.

Vi saknar även medlemsavgiften för 2014 från många.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson