Årsstämma lördagen den 12 mars 2016

Information inför årsstämma lördagen den 12 mars 2016

I Kville Bygdegård kl. 10.00

Eventuella motioner ska brevledes vara styrelsen tillhanda

senast fredag 12 februari 2016

Ingalill Johansson, Fåglekärr Sörgård 2, 455 97 DINGLE

 Kallelse skickas ut under vecka 7. 

Styrelsen