Driftsättning som planerat den 18 mars.

Efter mötet med Net at Once och Sappa har vi beslutat att driftsätta som planerat den 18 mars. Det har gjorts uppdateringar i tvboxarna vilket avhjälpt problemen på många ställen. Några fastigheter kvarstår. Där jobbar man nu med att byta tvboxar och även mediaboxar.

Sappa tar detta på största allvar och räknar med att komma till rätta med problemen de närmsta dagarna.

Vi kommer att dela ut utrustningen i KVILLE BYGDEGÅRD lördagen den 7 och söndagen den 8 mars, mellan kl 10.00 -13.00 båda dagarna.

Där kommer att vara styrelsemedlemmar med som kan svara på frågor som ni har om installationen.

Vi vill förtydliga: En förutsättning för installationen är att det finns en dator som man kan använda för registreringen. Detta ligger till grund även för inkoppling av tvboxen.

Väl mötte i Kville Bygdegård den 7 och den 8 mars.