DRIFTSÄTTNINGEN FRAMFLYTTAS NÅGRA DAGAR TILL.

På grund av att entreprenören vid inmätningen uppdagat fler fel än vad man räknat med måste driftsättningen flyttas fram några dagar.

Resterande fastigheter skall inmätas och felen skall korrigeras. Tidsplan på detta går inte att fastställa exakt.

Håll utkik på hemsidan vi rapporterar så fort nya bulletiner inkommer.

Viktigt att ni inte har kontakten i eluttaget ifall ni kopplat in er utrustning. Då går det inte att kontrollmäta fram till er fastighet.

Jag har haft kontakt med ganska många och alla är positiva och tålmodiga.

Tack för denna positiva stämning som råder.

  Naturligtvis väntar vi alla på att få komma igång.

 Inkl. vi i styrelsen Kville Fiber /  Ingalill