Inför årsmötet den 6:e april

På grund av att läget i omvärlden är som det är så har vi i haft en del funderingar inför årsmötet.

Årsmötet måste enligt lag genomföras senast 6 månader efter årsbokslutet, i vårt fall senast den 30:e juni. Bolagsverket ger i dagsläget ingen dispens.

Genomförs inte årsmötet så har vi ingen kassör och ingen ordförande efter den 30:e juni.

Vi har därför valt att, trots allt, genomföra årsmötet som planerat den 6:e april kl 18:00 i Kville Bygdegård.

Vi vill dock att ni som avser att närvara på årsmötet meddelar detta i förväg så att vi kan anpassa lokalen på lämpligt sätt. Mejla i så fall till:  info@kvillefiber.se

Se ytterligare information i det mejl som har skickats ut.

Tyvärr har det blivit ett litet fel i Valberedningens förslag: Omval revisrorer skall vara Lars Jansson, inte Johansson som det står i dokumentet.

//Styrelsen