Information från årsstämman i Kville Bygdegård den 15 februari

110 medlemmar visade sitt intresse och deltog i årsstämman.

Karl-Anders Andersson valdes att leda mötet och Inga-Lill Sörgard till sekreterare.

Dagordningen gicks igenom punkt för punkt. Val till ny styrelse var väl förberett av valberedningen så allt kunde snabbt klubbas igenom.

Några frågor hade inkommit innan stämman till styrelsen som besvarades.

Därefter bjöds på kaffe och bulle.

Efter pausen informerade Per-Anders Andersson om både systemleverantör och tjänsteleverantör. Medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor. Många tog tillfället i akt och gjorde detta.

För er som inte hade tillfälle att närvara lägger vi ut presentationen här på vår hemsida.

Presentation kville 20140215

Styrelsens sammansättning återkommer vi till efter konstitueringsmötet nu i veckan.

Undertecknad valdes till ordförande och tackar för förtroendet att få leda Kville Fiber ekonomisk förening ett år framåt.

Styrelsen/ Ingalill Johansson