Årsstämma, söndag den 14 juni kl.15.00

                              KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Kville Bygdegård

söndagen den 14 juni 2015 kl. 15.00   OBS! Ny tid

Årsmötesförhandlingar

Dagordning 2015 Skriv gärna ut dagordningen och ta med till stämman.

Årsredovisning 2014

Kaffepaus

Lägesinformation om projektet

 

Eventuella motioner ska brevledes vara styrelsen tillhanda senast 1 juni till:

Ingalill Johansson, Fåglekärr Sörgård 2, 455 97 DINGLE

VÄLKOMMEN!

Styrelsen