Läget i vårsolen

I dagsläget har vi 374 fastighets anslutningsavtal tecknade.

Nu har alla som bor i området Hede-Borgane-Branneby-Bodeland-Humlekärr och Fåglekärr fått fiberslangen nergrävd fram till sin tomt.

Till er som ännu inte grävt ner slangen på den egna tomten är det viktigt att ni gör detta inom de närmsta veckorna. Eltel kommer att börja blåsa här när de gjort klart de första sträckorna som påbörjats. Drygt 4 mil fiber är färdig blåst.  Ca 145 fastigheter har fibern svetsad i sin box på väggen.

Till de fastigheter som kommit så här långt räknar vi med att kunna driftsätta i sommar. Vi återkommer med ett exakt datum senare. Det finns ännu en del som måste färdigställas och bindas ihop innan det är klart.

Vi kommer att driftsätta i tre omgångar under hösten.

Den stora grävmaskinen är flyttad till Chrisitians område Dåveland där vi färdigställer resterande sträckor.

På Norra Backa är det full fart.  De flesta fastigheter där har redan fått slangen fram till sin tomt.  Det är Rolf tillsammans med Erland som håller i planeringen. Det är väldigt viktigt att ni som har fastigheterna där snabbt gräver ner slangen på den egna tomten , för att vi skall  kunna få med Norra Backa i den första driftsättningen.

När detta arbete är färdigt där kommer vi att flytta maskinerna till Kville för att starta upp arbetet där. Vi kommer att bjuda in fastighetsägarna till ett informationsmöte i bygdegården.

Trevlig helg från

Styrelsen / Ingalill