Nätet har åter slocknat…

Nätet ligger nere igen. Vi har problem med säkringarna i nodhuset. Ett okänt fel gör att dessa löser ut. Arbete pågår.

För aktuell, uppdaterad information, gå in på www.netatonce.se och välj driftinformation.