NU FORTSÄTTER VI ATT PLÖJA NER FIBERSLANG

Efter ett uppehåll med grävning/plöjning i 7 veckor fortsätter vi nu resterande 4 mil. Anledningen till stoppet var att vi fann brister i förläggningen. Det har gått bra att justera detta. Vi har ca 1000 m kvar att sänka, detta kommer att göras så fort som skörden på berörda gärden är bärgad.

Eftersom TGT tagit sitt fulla ansvar har vi fortsatt gott förtroende för TGT och fortsätter med entreprenörer från dem.

I första skedet startar vi med en 8 tons maskin på Norra-Backa och gör klar det området. Därefter kommer denna lilla maskin att flyttas till Kville för att påbörja arbetet där.

Förhoppningsvis är fler lediga nu på sommaren och kan vara med och bidra med den egna arbetsinsatsen. Det kan vara allt från att ta bort staket, röja träd-buskar, hämta material, kontrollera förläggningen, djupet mm. Hjälps vi åt så är det inte så betungande. Det är en anställd grovarbetare med grävmaskinen som har ansvaret.

Blåsning av fiber har pågått under tiden lite av och till. Det mesta av fiberslangen som är lagd är nu färdigblåst. Bara några få fastigheter som inte är klara.

Boxarna kommer att monteras på fastigheten allteftersom Eltel planerar sitt arbete. Viktigt att ni markerar tydligt på väggen var boxen skall sitta. Vid omsvetsning blir vi debiterade extra kostnader annars.

Har ni frågor kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Ha en fortsatt solig och fiberrik sommar!

Styrelsen Kville Fiber/ Ingalill