Nyhetsbrev

Här du vårt NYHETSBREV som innehåller viktig information.

Fibertjänst betyder fast telefoni, internet samt tillgång till TV-kanaler. När fibern är dragen till varje fastighet kan varje fastighetsägare ingå ett avtal med Telia och få tillgång till dessa tjänster. Utan detta avtal kan man heller inte nyttja fibertjänsten. Det är helt frivilligt att teckna detta avtal med Telia. I dagsläget finns inga andra aktörer i vårt område. Detta Telia-avtal kommer att läggas ut i ett senare skede på vår hemsida.

OBS! För att få fiber dragen till sin fastighet MÅSTE fastighetsägaren vara medlem i fiberföreningen.