VAD KOMMER ATT HÄNDA I SEPTEMBER MÅNAD

Vi flyttar den lilla maskinen från Kville till Åsleröd och Kärill för att sänka ledningen där nu när skörden är bärgad. Detta har varit planerat sedan i våras när vi gjorde sänkningar på andra ställen.

Därefter kommer denna maskin att gräva ner fiberslang från Flig till Lersten och ansluta de fastigheter som skall vara med i det området. Sedan flyttas maskinen tillbaks till Kville igen för att göra klart. Det är viktigt att vi får ihop stamledningen emellan de två nodhusen på Vidingen och Gullof. Först när detta är färdigt kan vi planera andra driftsättningen runt nodhuset på Gullof.

Därefter återstår Bräcke Fritidsby. Dit flyttar Fredrik och Kalle med den lilla maskinen. Det blir den sista etappen. För er som bor där går det fortfarande bra att anmäla sitt intresse för att bli medlemmar i föreningen.

Det är viktigt att ni som får slangen fram till tomten gräver ner den så snabbt som möjligt fram till er fastighet. Annars kan inte Eltel montera boxen på husväggen och svetsa fibern.

De fastigheter som inte är färdiga får vi hoppa över och ta dessa i slutet. Det skall inte behöva påverka hela områden att någon/några inte är klara.

Jonny grävmaskinisten på den stora maskinen och Jessica vår” spaflicka är” på väg från Hjälpesten där de bundit ihop det återstående och kommer mot Kamstorp nu. Därefter går de vidare mot Kville och kopplar ihop sig med stamledningen där. Sedan återstår att få fiber mot Ön och även mot Jore. De kommer även att göra en avstickare till Nordby och göra en förläggning där mot Hed som ligger vid vägen Skistad- Fjällbacka.

Vi samförlägger med Fortum ifrån Solhem-Veberg-Möre-Heden.

Vi kommer även till att gå ifrån Bärby till Lunna med 14 tons maskinen så småningom. Vi kommer använda denna maskin till vissa sträckor runt Solhem också.

Vi är ute och kontrollerar förläggningen med jämna mellanrum. Många markägare och medlemmar följer arbetet med stort intresse och utför tjänster som behövs.

Det känns bra och underlättar arbetet för oss alla. Om allt går enligt planerna kommer vi att ha grävt färdigt i oktober – november. Beroende på markförhållande, väder och älgjakt.

Styrelsen Kville Fiber / Ingalill Johansson

gravare sep-14