Viktig information till alla medlemmar

Nu har vi plöjt ner ca 12 mil slang och satt 185 skarvskåp. Detta är ett stort område och omöjligt för några få att bevaka. Eftersom vi tillsammans äger nätet är det viktigt att alla hjälps åt se till skarvskåpen som står utplacerade längs ledningen.

På sina ställen har jord/makadam sjunkit och det står öppet in under skarvskåpen. Jag ber alla som har ett skarvskåp i sin närhet gå ut och se efter hur det ser ut. På många ställen behövs det fyllas upp med  jord eller makadam på utsidan runt om skåpet.

Eltel kommer sedan att fylla invändigt med lecakulor. Detta gör vi för att inte objudna gäster skall kunna ta sig in och fördärva inredningen. Det är dyrbar utrustning som sitter på insidan av skåpet så det är pengar att spara för oss alla om vi kan förhindra dessa besök.

Tack på förhand till er alla som bidrar till att detta blir gjort.

Vänlig hälsning

Styrelsen Kville Fiber / Ingalill Johansson